Các nhà nghiên cứu đã tiến hành điều tra tần số của suy giáp ở những bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp (RA). Họ cũng xem xét mối liên hệ giữa suy giáp và sự phát triển của bệnh tim mạch (CVD) ở những bệnh nhân này.

Kết quả của nghiên cứu được công bố vào tháng 2 năm 2012 trong bài viết "Suy giáp là một yếu tố nguy cơ phát triển bệnh tim mạch ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp". Bài báo sẽ xuất hiện trên trang tạp chí The Journal of Rheumatology.

Nghiên cứu mối liên quan giữa suy giáp và viêm khớp dạng thấp

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành xem xét hồ sơ bệnh án hồi cứu. Họ đã xem xét tất cả các trường hợp người lớn khởi phát viêm khớp dạng thấp ở Hoa Kỳ, từ giữa năm 1988 và 2007. Những trường hợp bệnh nhân có đủ các tiêu chí chẩn đoán viêm khớp dạng thấp.

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu xem xét sự phát triển của bệnh tim mạch ở những bệnh nhân này và tiến hành so sánh tỷ lệ này ở hai đối tượng bệnh nhân bị và không bị suy giáp. Một nhóm gồm 650 bệnh nhân đã có viêm khớp dạng thấp, và một nhóm so sánh bao gồm 650 bệnh nhân không có viêm khớp dạng thấp, có sự phù hợp về tuổi tác. Tuổi trung bình cho cả hai nhóm là 55,8 tuổi, và 69% là phụ nữ.

Suy giáp làm tăng nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

Các nhà nghiên cứu thấy rằng tại thời điểm được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp, không có khác biệt đáng kể giữa các nhóm có biểu hiện suy giáp trên lâm sàng hoặc suy giáp cận lâm sàng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có một mối liên quan giữa suy giáp và bệnh tim mạch ở những người có RA. Sự khác biệt này có ý nghĩa ngay cả khi đã điều chỉnh các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống khác.  

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng mặc dù không có sự khác biệt đáng kể về tỉ lệ người bị suy giáp ở người bị viêm khớp dạng thấp, nhưng suy giáp là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến các vấn đề tim mạch ở những người này.