U nang tuyến giáp là các nang chứa đầy dịch trong tuyến giáp. Nhiều người mắc bệnh băn khoăn có nên sử dụng sản phẩm Ích Giáp Vương không? Mời ban lắng nghe TS Vũ Thị Khánh Vân tư vấn cụ thể trong nội dung video trên đây!