Bướu đa nhân tuyến giáp là một trong những bệnh về tuyến giáp khá phổ biến. Hiện nay, nhiều người có xu hướng sử dụng sản phẩm Ích Giáp Vương để hỗ trợ điều trị. Lắng nghe ý kiến của TS Vũ Thị Khánh Vân về vấn đề này trong nội dung video trên đây.